חרבות ברזל - אתם/ן לא לבד

עמותת מפרקים צעירים משתתפים בצערם של אלה שאיבדו את היקר להם מכל, שולחים איחולי החלמה לפצועים ותפילה עבור החטופים והחיילים שישובו הביתה לשלום.

תרומתכם להמשך וחיזוק פעילות העמותה נדרשת, בקרוב נצא לדרך עם כרטיס חבר. מתי? איך זה יעבוד? סבלנות, ממש עוד מעט נצא עם פרסום נרחב. שווה לחכות.

קו חם, טלפוני לייעוץ ראשוני - 04-8222610 (הייעוץ אינו רפואי, ניתן בשפה העברית בלבד)

זכויות רפואיות

מאת: עו"ד לינוי אולניק

זכויות רפואיות

 

כחלק משיתוף פעולה עם עמותת "מפרקים צעירים", מצאנו לנכון לרכז ולהנגיש תמצית ממגוון הזכויות להן החולים עשויים להיות זכאים:

 

נכות כללית –

קצבת נכות כללית היינה קצבה המשולמת לצורך הבטחת קיום מינימאלי למי שעקב בעיותיו הרפואיות נפגע כושר עבודתו. מטרת הקצבה היא לפצות את המבוטח על אובדן כושרו לתפקד. הקצבה מיועדת לאדם מגיל 18 ועד גיל פרישה, שהינו 67 לגברים ו-62 לנשים, אשר בפועל נפגע כושר עבודתו, קרי אין לו הכנסה בפועל מעבודה או שהכנסתו אינה עולה על הסכום הקבוע בתקנות. לצורך קבלת קצבת הנכות על המבוטח לעמוד בשני תנאים מצטברים. הראשון הוא שיעור נכות רפואית והשני הוא דרגת אי כושר. נכון לשנת 2019 קצבה מלאה ליחיד הינה בשיערו של 3,312 ש"ח קצבה חלקית נעה בין 1,903 ש"ח ל- 2,236 ש"ח, בהתאם לאחוזי אובדן כושר העבודה, על קצבת הנכות ניתן לקבל תוספת תלויים, במידה שאין למבוטח הכנסות נוספות שלא מעבודה. את הקצבה ניתן לקבל רטרואקטיבית לתקופה של עד 12 חודשים מיום הגשת התביעה. בנוסף לקצבה עצמה, מי שזכאי לקצבה מלאה עשוי להיות זכאי להטבות נוספות מחברת "בזק", מנהל מקרקעי ישראל, רשות המים, קופות חולים, משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה, והרשויות המקומיות.

 

שירותים מיוחדים-

קצבת שירותים מיוחדים משולמת לאנשים אשר זקוקים לעזרה רבה של הזולת בביצוע פעולות היום-יום (לבוש, רחצה, שליטה על הסוגרים, ניידות בבית, אכילה), לאנשים הנמצאים במצב של תשישות נפש. נכים רבים אינם מודעים לעובדה שבנוסף לקצבת נכות כללית שהם מקבלים מביטוח לאומי הם יכולים לקבל גם קצבת שירותים מיוחדים עבור העזרה לה הם זקוקים בפעולות היום-יום, כך שניתן לקבל את שתי הקצבאות במקביל. לחילופין, גם אדם שלא מקבל קצבת נכות כללית עשוי להיות זכאי לקצבת שירותים מיוחדים וניתן לקבל את הקצבה גם בזמן שממשיכים לעבוד ויש הכנסות מעבודה. (את התביעה ניתן להגיש רק עד גיל פרישה גיל 62 לנשים ו-67 לגברים), אך היא תמשיך ותשולם גם לאחר גיל הפרישה. ישנן שלוש רמות המבטאות את מידת התלות בזולת ומהן נגזר גובה הקצבה המשולמת, גובה הקצבה נע בין 1,422 ש"ח ועד לסכום של 5,322 ש"ח את הקצבה ניתן לקבל רטרואקטיבית לתקופה של עד 6 חודשים מיום הגשת התביעה. בנוסף לקצבה עצמה, מי שזכאי לקצבה מלאה עשוי להיות זכאי להטבות נוספות מ"חברת חשמל" ועוד.

 

ניידות-

חולים אשר מצבם הרפואי משפיע על הליכתם והסובלים מאחד ו/או יותר מן הליקויים המצוינים ברשימה סגורה (הקבועה בהסכם הניידות) עשויים להיות זכאים לגמלת ניידות המעניקה להם הטבות שונות, כגון: תו נכה, פטור מאגרת רישוי, קצבת ניידות, הלוואה עומדת) הנחה ממיסים ברכישת רכב חדש, הלוואה למימון אביזרים לרכב במידת הצורך ועוד. הטבות אלו ניתנות לצורך השתתפות בהוצאות ניידות וכן על מנת לסייע למוגבלים בניידות להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים, בין שיש ברשותם ובבעלותם רכב ובין שאין ברשותם. מן ההטבות הנ"ל ניתן להמשיך וליהנות גם לאחר גיל פרישה. אדם שהינו בעל רישיון נהיגה בתוקף יהיה זכאי להטבות בניידות במידה ונבדק ע"י ועדה רפואית מטעם משרד הבריאות והועדה קבעה לו 40% מוגבלות בניידות לפחות.
אדם שהינו חסר רישיון נהיגה בתוקף יהיה זכאי להטבות בניידות במידה ונבדק ע"י ועדה רפואית של משרד הבריאות והועדה קבעה לו 60% מוגבלות בניידות לפחות ויש לו מורשה נהיגה המסיע אותו. למי שהוא חסר רכב קצבת הניידות משולמת רק במידה ונקבעה לו 80% מוגבלות בניידות לפחות. קצבת ניידות מקסימלית היינה בסך 2,364 ש"ח פטור ממס הכנסה מסיבות רפואיות – חולים המתמודדים עם מחלות רפואיות קשות נוספות, אינם מודעים לעובדה כי יתכן שמגיע להם פיצוי כספי ממוסדות המדינה בגין מחלותיהם, וסבורים כי באם הם מסוגלים להמשיך לעבוד כרגיל למעשה לא איבדו את כושר עבודתם, ובכך אינם זכאים למאומה בגין מצבם הרפואי. ואולם, לא כך הם פני הדברים, אלו אשר חולים במגוון מחלות קשות המגיעות לכדי% 90 נכות רפואית, עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום מס ההכנסה ולהחזרי מס אשר עשויים להצטבר לסכומים גבוהים ביותר, בהתאם לגובה המס שהם משלמים וזאת עקב נכותם הרפואית, ואין זה משנה גילם או יכולת השתכרותם. יש להדגיש כי הפטור מתשלום מס הכנסה נגזר מאחוזי נכות רפואית ולא מנכות תפקודית/ אובדן כושר השתכרות. העומדים בתנאי הזכאות לפטור יכולים לקבל החזרי מס רטרואקטיבית. עובד שכיר/כל מי שלא הגיש דוחות למס הכנסה, יכול לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עד 6 שנים מיום הגשת הבקשה בצירוף השנה השוטפת. עובד עצמאי/בעל שליטה/כל מי שהגיש דוחות למס הכנסה, יכול לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עד 3 שנים מיום הגשת הבקשה, כאשר בתנאים מסוימים ניתן לקבל אף יותר מכך.

 

פנסיית נכות / אבדן כושר עבודה:

קרן הפנסיה ו/או פוליסת ביטוח מנהלים הן תכניות לביטוח פנסיוני המבטיחה לעובד תשלום חודשי לכל ימי חייו עם פרישתו מעבודה החל מרגע הגיעו לגיל פרישה. מטרתן העיקרית היא להוות רשת ביטחון לעובדים בעת הגעתם לגיל המזכה. באמצעות ניכוי חודשי של אחוז מסוים מהשכר אשר מופרש הן מכספי העובד והן מכספי המעסיק, העובד צובר כספים אשר יתהוו בעת פרישתו מעבודה לכדי קצבה אשר תשולם לו מדי חודש. סכום הקצבה שייצבר תלוי במספר משתנים.
פנסיית נכות הינה זכות הקיימת לכל אדם בעל קרן פנסיה פעילה. זכות זו קמה לאדם אשר נאלץ להפסיק את עבודתו מסיבה רפואית וזאת טרם הגיעו לגיל פרישה. במצב שבו אדם מאבד את מסוגלותו לעבוד כתוצאה מבעיה רפואית בשיעור של100% ,קרן הפנסיה תפצה את אותו אדם בסך של 75% משכרו הקובע (וזאת רק לאחר שנצברו 90 ימים בהם אדם איבד את כושרו להשתכר כתוצאה ממצבו הרפואי). נוסף על האמור, אפשר שתקבע זכאות חלקית בלבד בהתאם לפרמטרים משתנים. מרבית פוליסת ביטוח המנהלים מכילות רכיב של אובדן כושר עבודה שבה להגן על העובד אשר נדרש להפסיק את עבודתו ו/או לצמצמה מסיבה רפואית.
ביטוח מחלות קשות: מטרת הביטוח היא להקל כלכלית על ההתמודדות עם הבשורה ועל מנת לאפשר לחולה ובני משפחתו לשאת בעול ההוצאות הרפואיות הכרוכות באבחנת מחלה קשה. קיימות הנחיות ברורות מטעם הרגולטור להגדרות המחלה הקשה מטעם חברת הביטוח. גובה הפיצוי בגין כל מחלה מנוי בפוליסה ומשתנה מחברה אחת לשנייה. חשוב לדעת, בעבר עם הפעלת הפוליסה בפעם הראשונה (בקרות מקרה ביטוח ואבחנת מחלה ראשונה) הפוליסה הייתה מתבטלת ואילו הפוליסות המשווקות כיום מכסות מקרים של אבחנת שניים ואפילו שלושה מקרי ביטוח.

 

תג חנייה לרכב נכה –

תג חניה לנכה מאפשר להחנות את הרכב במקומות המיועדים לנכים, או במקומות האסורים לחניה בהתאם להנחיות החוק, שעיקרם אי הפרעה לתנועה. זכאי לתג מי שסובל ממחלה או מספר מחלות שבגינן הוא מתקשה בהליכה, תנועותיו בדרכים מסכנות את בריאותו או שהוא מרותק לביתו, בהתאם לדוחות רפואיים עדכניים. כמו כן בעל תעודת עיוור זכאי לקבל תג נכה באופן אוטומטי. ניתן לקבל את תג הנכה בשני מסלולים:
א. במסגרת הליך התביעה להטבות על פי הסכם הניידות, אשר חל על אלו אשר מתקשים בהליכה ונכללים ברשימה סגורה כבעלי ליקוי מזכה (קבלת תג נכה היינה חלק מסל ההטבות שניתנות לאלו אשר נקבעו להם אחוזי מוגבלות בניידות).
ב. הגשת בקשה פרטנית למשרד התחבורה.

מעבר לזכויות המפורטות לעיל יתכן שקיימת קשת של זכויות נוספות, הן מול חברות הביטוח השונות בגין מצב סיעודי, הן מול משרד השיכון והבינוי ועוד.
מניסיוני אנשים רבים נוטים להתבלבל ולהתייאש מהבירוקרטיה הכרוכה בהליך ולכן לוותר על זכויותיהם או לחילופין לטפל לבד בצורה לא מספיק מקצועית ולא לקבל את הזכויות המגיעות להם. המלצתי היא לפנות לעו"ד בעל ניסיון רב בתחום על מנת שזה יבדוק את סיכויי התביעה, ייעץ וילווה את החולה ובני משפחתו לכל אורך הדרך עד למיצוי מלוא הזכויות המגיעות.

משרד עו"ד לינוי אולניק עוסק במימוש זכויות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה, חברות הביטוח וגופים נוספים.

למעבר לאתר של עו"ד לינוי אולניק לחץ כאן

השאירו פנייה ונחזור בהקדם

לידיעתכם, בנוסף על טופס זה, פתחנו  קו טלפוני לייעוץ ראשוני (לא רפואי) (ניתן להשאיר הודעה ונחזור אליכם בהקדם)
מענה יינתן בימים א',ג' 10:00 – 13:00, בימים ב',ד',ה' 18:00 – 21:00
מס' הטלפון – 04-8222610
המתנדבים שלנו מחכים לכם.
דוא"ל העמותה info@mifrakim.org.il

תרומה לעמותת מפרקים צעירים

תרומתכם תאפשר לעמותה להמשיך ולסייע לחולים בשיפור איכות חייהם, בהעלאת המודעות למחלות מפרקים ובמתן תקווה להתמודדות עם המחלה.
אנו מודים לכל אחד אשר יכול לתמוך על מנת להמשיך ולעזור לחולי דלקות מפרקים ולבני משפחותיהם.
פעילות העמותה מתאפשרת הודות לתרומות הציבור. תרומתכם תתקבל בברכה ובתודה מקרב לב.
העמותה מוכרת כמלכ"ר וכמוסד ציבורי ותרומותיה פטורות ממס לפי סעיף 46א' לפקודת המס

ניתן לתרום גם באמצעות העברה בנקאית

בנק מזרחי טפחות, סניף כרמל- 449, ח-ן 267434.

הרשמה לניוזלטר

הניוזלטר שלנו משאיר אותך בעניינים :) כל המידע המקצועי ומידע בנושא פעילויות הנוגעות לך במקום אחד!  
* שימו לב: יש להרשם עם המייל הפרטי מאחר וכתובות מייל במקומות עבודה או מוסדות ממשלתיים נחסמים מקבלת הדיוור

התחברות לעמותה

הידעת? השקנו מערכת לחברי עמותת מפרקים צעירים בלבד, המערכת שולחת עדכונים שונים ומידע בנושאים לפי בחירתך!

לשימוש במערכת יש להירשם לעמותה ❤️