חרבות ברזל - אתם/ן לא לבד

עמותת מפרקים צעירים משתתפים בצערם של אלה שאיבדו את היקר להם מכל, שולחים איחולי החלמה לפצועים ותפילה עבור החטופים והחיילים שישובו הביתה לשלום.

תרומתכם להמשך וחיזוק פעילות העמותה נדרשת, בקרוב נצא לדרך עם כרטיס חבר. מתי? איך זה יעבוד? סבלנות, ממש עוד מעט נצא עם פרסום נרחב. שווה לחכות.

קו חם, טלפוני לייעוץ ראשוני - 04-8222610 (הייעוץ אינו רפואי, ניתן בשפה העברית בלבד)

תקנון ותנאי שימוש באתרי עמותת מפרקים צעירים

 

אלה האתרים הרשמיים של עמותת מפרקים צעירים (להלן: “האתרים”), אשר מופעלים ע”י עמותת מפרקים צעירים (ע.ר. 580522951)  (להלן: "העמותה: או "הנהלת האתרים")

האתרים משמשים כאתרי מידע ועדכונים אינפורמטיבי, המציע לעתים הרשמה לאירועים, בתשלום או שלא בתשלום.

 

 1. כללי
  1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתרים מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המשתמש לבין האתרים, את תנאי השימוש באתרים ומעידים על הסכמת הגולש לתנאים אלה ולתנאים נוספים, ככל שמופיעים באתרים.
  3. העמותה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.
  4. תנאים אלה חלים על השימוש באתרים ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, טאבלט וכיו"ב) וחלים על השימוש באתרים, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
  5. העמותה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתרים, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
   2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
   3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
   4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותם התקינה של האתרים ו/או בצד ג’ כלשהו;

 

 1.  זכויות יוצרים
 1. כל זכויות הקניין הרוחני והתכנים, לרבות המאמרים, הסקרים וכיו"ב המופיעים באתרים, שייכים לעמותה בלבד, או לצד שלישי אחר שאישר להנהלת האתר להשתמש בהם.
 2. זכויות אלה חלות גם על שמות האתרים ושמות המתחמים
  ( mifrakim-awareness.org.il, www.mifrakim.org.il) של האתרים, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של העמותה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתרים, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב מתחמי תוכן וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של העמותה וללא ציון מפורש ומובלט של מקורם והקישור (link) למקור.

 

 1. אחריות
 1. התכנים באתרים אינם בגדר המלצה ו/או תחליף לייעוץ רפואי.
 2. העמותה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהקישורים באתרים. יובהר כי העמותה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לקשר לאתרים ותכנים אמינים בלבד.
 3. העמותה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
 4. בכל מקרה העמותה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תיעשה על ידי משתמש באתרים או בגין פעילות של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 

 1. אבטחת מידע ופרטיות
 1. אתרי העמותה משתמשים בפרוטוקול אבטחה:  SSL – Secure Sockets Layer .
 2. כל פרטיו האישיים של המשתמש הרשום לאתר (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של העמותה.
 3. העמותה לא תעביר את מלוא פרטיו האישיים של המשתמש הרשום לאף גורם אחר.
 4. העמותה עשויה להעביר פרטים אישיים חלקיים (למשל: כתובת דוא"ל) במקרה שיידרש למתן שירות שהמשתמש ביקש. (דוגמה: ספק וובינר, במקרה של הרשמה לאירוע מסוג זה).
 5. במקרה של העברת תשלום ע"י המשתמש, העמותה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע התשלום הספציפי אותו ביקש המשתמש לבצע, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של העמותה.
 6. למרות האמור לעיל, העמותה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי העמותה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי העמותה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 7. העמותה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו לגורמים אחרים.
 8. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של העמותה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי העמותה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה.
 9. העמותה תהא רשאית לעשות שימוש ב“עוגיות (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 10. בהתרחש מקרים שאינם בשליטתה של העמותה ו/או הנובעים מכח עליון, העמותה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש או למי מטעמו, במקרה שהמידע יאבד או אם ייעשה בו שימוש בלתי מורשה.

      

 1. דין ושיפוט
 1. הדין החל על השימוש באתרים ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

 1. יצירת קשר
 1. אתה מאשר ומסכים לקבל כל פנייה והודעה, בע"פ ו/או בכתב, מהעמותה ו/או מכל גורם אחר הקשור לאתר, לרבות כל "הודעה בכתב" לפי כל דין, באמצעות פרטי הקשר שהזנת לאתר. 
 2. בכל שאלה בקשר למדיניות פרטיות זו, ולצורך מימוש זכויותיך, או בכל נושא אחר הקשור למידע, ניתן ליצור עימנו קשר במייל: info@mifrakim.org.il.
השאירו פנייה ונחזור בהקדם

לידיעתכם, בנוסף על טופס זה, פתחנו  קו טלפוני לייעוץ ראשוני (לא רפואי) (ניתן להשאיר הודעה ונחזור אליכם בהקדם)
מענה יינתן בימים א',ג' 10:00 – 13:00, בימים ב',ד',ה' 18:00 – 21:00
מס' הטלפון – 04-8222610
המתנדבים שלנו מחכים לכם.
דוא"ל העמותה info@mifrakim.org.il

תרומה לעמותת מפרקים צעירים

תרומתכם תאפשר לעמותה להמשיך ולסייע לחולים בשיפור איכות חייהם, בהעלאת המודעות למחלות מפרקים ובמתן תקווה להתמודדות עם המחלה.
אנו מודים לכל אחד אשר יכול לתמוך על מנת להמשיך ולעזור לחולי דלקות מפרקים ולבני משפחותיהם.
פעילות העמותה מתאפשרת הודות לתרומות הציבור. תרומתכם תתקבל בברכה ובתודה מקרב לב.
העמותה מוכרת כמלכ"ר וכמוסד ציבורי ותרומותיה פטורות ממס לפי סעיף 46א' לפקודת המס

ניתן לתרום גם באמצעות העברה בנקאית

בנק מזרחי טפחות, סניף כרמל- 449, ח-ן 267434.

הרשמה לניוזלטר

הניוזלטר שלנו משאיר אותך בעניינים :) כל המידע המקצועי ומידע בנושא פעילויות הנוגעות לך במקום אחד!  
* שימו לב: יש להרשם עם המייל הפרטי מאחר וכתובות מייל במקומות עבודה או מוסדות ממשלתיים נחסמים מקבלת הדיוור

התחברות לעמותה

הידעת? השקנו מערכת לחברי עמותת מפרקים צעירים בלבד, המערכת שולחת עדכונים שונים ומידע בנושאים לפי בחירתך!

לשימוש במערכת יש להירשם לעמותה ❤️